Musiałówka

Strona Domowa

Gdy Cię życie zmęczy tak,

 Że już chęci na nie brak

 Pakuj plecak i wałówkę

 Obierz kurs na Musiałówkę

                                - żeby poznać życia czar!

 Nie oglądaj się za siebie

 Tu poczujesz się jak w niebie

Tu Cię pięknie ugościmy

 I moc wrażeń zapewnimy

                                - uwierz nam.

 No bo nie ma jak Pieniny

 Zbocza gór i połoniny...

 I czarowny szum Dunajca

 Tu poczujesz się jak w bajce
                              - przeżyj sam!